SOCIETAT DE CAÇADORS SANT ROC DE MAS DE BARBERANS


Armes de foc / Escopetes de caça / Tipus d'escopetes:

Escopeta Plana o Juxtaposada:

Característiques: Arma molt manejable.

Canons: Els canons juxtaposats estan realitzats en acer i units l'un a l'altre. L'element que els uneix en la part superior és la "Solista", que a més és el principal element per fer punteria i ens ajudarà a mantenir la línia recta amb la peça. Aquesta peça es completa amb el punt de mira.

Bàscula: Element mecànic important de l'arma que comprèn les palanques dels tancaments, els molls de percussió, les claus, el pern i els disparadors. Existeixen dos tipus de bàscules d'escopetes paral·leles o juxtaposades: La Bàscula Anson, que es caracteritza fonamentalment per la senzillesa del seu mecanisme i es reconeixen externament per presentar mitja pletina o pletina partida i la Bàscula Holland & Holland que presenta un sistema mecànic molt més complex i de gran qualitat, però que té com major inconvenient l'elevat preu.

Culata: Element fonamental de l'escopeta tenint en compte que la seva mesura deu acoblar-se perfectament a les característiques físiques del caçador ja que d'això pot dependre directament el rendiment final de l'escopeta. Solen estar fabricades en fusta (fonamentalment de noguera) i poden fer-se a mesura. Existeixen dos tipus fonamentalment: La "Anglesa" que és recta i manca de estiramient inferior en la gola i la "Pistolet" que s'eixampla en la gola prenent forma d'una empunyadura de pistola.

Avantatges: Escopeta idònia per al tir horitzontal i de sòl. D'enorme seguretat i resistència.

Inconvenients: No és adequada per a la pràctica de tir al plat ja sigui de fossa o recorregut de caça.

Tipus de caça: Preferentment conill, Llebre, guineu.


Escopeta Superposada:

Característiques: Fàcil encarament i major camp visual.

Canons: Escopeta amb dues canelles muntats un sobre un altre. La forma que van muntats pot variar d'acord amb model concret d'escopeta; podent ser una unió massissa, ventilada o separada. El punt de mira és el principal element òptic d'aquests canons prenent una importància major que en el cas de l'escopeta juxtaposada; pot ser metàl·lic, de plàstic, fluorescent o combinat i a més no és rar que l'arma conti amb dos punts de mira.

Bàscula: Alta i estreta. La bàscula més difosa entre les escopetes superposades és la Anson & Deeley que es caracteritza externament per la mitja pletina, mentre que en la bàscula Holland & Holland és sencera.

Culata: Sol utilitzar-se el sistema "pistolet". És important saber que a major curvatura els tirs seran més baixos i viceversa.

Avantatges: Dues possibilitats de tir. Ampli camp de visió. Òptima per a tirs verticals i encaraments per al vol. A més és el model més utilitzat per a la pràctica de tir al plat en fossa i recorregut de caça.

Inconvenients: Es veu influenciada pels vents que bufen lateralment.

Tipus de caça: Arma ideal per a forest oberta, perdius, tudó, tord.


Escopeta mono tir:

Característiques: Arma utilitzada per principiants (òptima per a aprendre) i per caçadors d'edat avançada (ja que té poc pes).

Canons: Canó totalment cilíndric (XXXX) o bé 1/4 de xoc (XXX)

Bàscula: Ofereix una gran seguretat i el seu cost és baix.

Inconvenients: Permeten un únic tir. No admet l'aprenentatge ni la pràctica de la rectificació en un segon tir.

Tipus de caça: En general tot tipus de caça, però a curtes distàncies pels xocs oberts.


Escopeta semi automàtica:

Característiques: Arma utilitzada per la majoria de caçadors espanyols. Destaca per la seva poca reculada en els tirs. ( 3 tirs, un en càmera i dos en recèmera) Es autorrecarregant aprofitant l'energia desenvolupada en el tir.

Canons: Un únic canó, encara que canviant el xoc dóna unes prestacions a gust del consumidor. També existeixen canons especials de recanvi com per exemple el rallat per a caça major.

Bàscula: Ofereix una gran seguretat.

Inconvenients: Necessiten una neteja molt completa en cada jornada de caça. Netejar especialment les ranura de la vàlvula de gas.

Tipus de caça: Fàcil encari, s'utilitza per a tot tipus de caça.


Font original: "Sociedad de cazadores la Alzina" (www.alzina.net)


© 2002 santroc.net
+ informació en info@santroc.net
» Tornar al portal