SOCIETAT DE CAÇADORS SANT ROC DE MAS DE BARBERANS


Armes de foc / LLegislació / TrÓmits de caša:

TrÓmits de caša

 • Documentaciˇ exigible durant l'exercici de la caša.
 • Les llicŔncies de caša.
 • L'asseguranša del cašador.
 • Obtenciˇ de la llicŔncia d'armes: L'examen.

LlicŔncia de caša, seguro obligatori del cašador, llicŔncia d'armes, documentaciˇ del gos... Els trÓmits que el cašador novell deu realitzar sˇn nombrosos i en ocasions gens senzills.

El traspÓs de la legislaciˇ sobre caša a cada Comunitat Aut˛noma en particular ha multiplicat els trÓmits a seguir, principalment si es desitja cašar en una autonomia que no Ús la pr˛pia; fins tal punt que en ocasions cašadors amb anys d'experiŔncia deuran realitzar l'examen del cašador.

Cada comunitat (i fins i tot, en ocasions, cada provÝncia) llegisla la matŔria de la caša com considera mÚs adequat per al sosteniment de la mateixa, Ús la labor del cašador informar-se sobre els trÓmits a realitzar per a cašar tal com DÚu mana.

Documentaciˇ exigible durant l'exercici de la caša

En tota la hist˛ria de l'Ússer humÓ, les armes han tingut sempre una funciˇ important. Ja fora per a defensar-se o per a cašar, l'home ha imaginat i creat des del seu principi diferents utensilis que utilitzava com arma.

Aquests són:

 • D.N.I.
 • LlicŔncia de caša de la comunitat en la qual es trobi.
 • Seguro obligatori.
 • PermÝs d'armes.
 • Guia de pertinenša de l'arma que s'estigui utilitzant.
 • Targeta del vedat.
 • Documentaciˇ acreditativa de cada gos que es trobi amb nosaltres.

A continuaciˇ analitzarem un a un cadascun d'aquests documents.

Les llicŔncies de caša

Cada Comunitat Aut˛noma imposa els seus propis requisits per a l'obtenciˇ de la llicŔncia necessÓria per a practicar la caša dintre dels seus lÝmits. I no estem parlant ˙nicament del cost de la llicŔncia, sinˇ de molts altres temes; aixÝ mentre en algunes zones com Castella-la Manxa n'hi ha prou amb presentar una solĚlicitud de llicŔncia correctament coberta, en unes altres com Andalusia cal justificar l'haver estat cašador des d'anys endarrere o, en cas contrari, realitzar l'examen corresponent.

Tot aix˛ fa que en ocasions tramitar la llicŔncia en una comunitat que no Ús la nostra pot resultar realment complicat. Les que exigeixen la presentaciˇ de llicŔncies d'anys anteriors sˇn les segŘents:

Andalusia: deurÓ demostrar que Ús cašador des d'abans de l'any 96, presentant dues llicŔncies de caša originals.

Extremadura: el cašador deurÓ justificar mitjanšant fotoc˛pies de llicŔncies anteriors al 97 (almenys dos anys) que ha cašat en qualsevol Comunitat Aut˛noma d'Espanya o ben haver tret la llicŔncia en aquesta Comunitat i estar habilitat.

Ast˙ries: per a l'obtenciˇ de la llicŔncia deurÓ disposar d'un permÝs d'armes des d'abans d'Abril del 89

PaÝs Basc: es precisen llicŔncies de l'Ŕpoca que va des de 1985 fins 1990

Navarra: el govern de Navarra exigeix justificant d'haver posse´t permÝs d'armes abans de l'any 94 o llicŔncia de caša anterior a aquest any.

En molts casos complim aquests requisits, per˛ no conservem unes llicŔncies caducades tan antigues, pel la qual cosa si pretenem cašar en una d'aquestes Comunitats deurem dirigir-nos a la delegaciˇ de Medi ambient de la provÝncia en la qual vam cašar per aquella Ŕpoca, on ens facilitaran un resguard que ens servirÓ per a l'obtenciˇ de la desitjada llicŔncia.

En altres casos no es compleixen aquests requisits, el que obliga a realitzar l'examen del cašador. Una vegada aprovat aquest examen en qualsevol autonomia, ens servirÓ per a obtenir les llicŔncies de la resta de comunitats que exigeixen aquest requisit.

Aquests exÓmens presenten enormes similituds entre les diferents autonomies que els exigeixen; per˛ tambÚ existeixen diferŔncies, les mÚs importants sorgeixen dintre dels requisits exigits per cadascuna d'elles:

ANDALUSIA :

 • Normativa reguladora: decret 272/1995 Curs o examen.
 • Convocat˛ries anuals: Primer dimarts d'abril, maig, juny, setembre, octubre i novembre, de cada any.
 • Preguntes necessÓries per a aprovar: 20 de 36. Existeix un curs alternatiu de 24 hores.

AST┌RIES :

 • Normativa reguladora: Reglament 24/1991.
 • Convocat˛ries anuals: Cinc convocat˛ries anuals, que se celebraran a Oviedo, el primer dissabte dels mesos: febrer, abril, juny, setembre i novembre, de cada any.
 • Preguntes necessÓries per a aprovar: 16 d'un total de 21.

EXTREMADURA :

 • Normativa reguladora: Decret 15/1997 Curs o examen.
 • Convocat˛ries anuals: El primer dilluns de cada mes.
 • No fa falta tramitar la solĚlicitud amb anterioritat, podent-se presentar el mateix dia de l'examen.
 • ╔s necessari dur D.N.I. i resguard d'abonament de taxes.
 • Preguntes necessÓries per a aprovar: 27 de 40 preguntes. Curs alternatiu de 25 hores.

NAVARRA :

 • Normativa reguladora: Decret 320/1993.
 • Convocat˛ries anuals: Primer examen al maig i segon examen al juny.
 • Preguntes necessÓries per a aprovar: 23 respostes correctes d'un total de 30 preguntes.

PA═S BASC :

 • Normativa reguladora: Decret 124/1990.
 • Convocat˛ries anuals: Segon dissabte de maig i ˙ltim dissabte de setembre.
 • Preguntes necessÓries per a aprovar: 16 de 21.

L'examen del cašador Ús alguna cosa que no nomÚs existeix a Espanya, de fet podem dir que es tracta mÚs aviat d'una normativa que Espanya ha heretat de la resta de pa´sos europeus, on la realitzaciˇ d'aquest tipus de proves Ús alguna cosa totalment implantat des de fa ja anys.

Fora de les nostres fronteres les proves de cašador solen ser mÚs dures i, en ocasions, exigeixen la realitzaciˇ d'exÓmens prÓctics sobre el maneig d'armes. Aquest Ús el cas dels nostres pa´sos ve´ns, Franša i Portugal, on a mÚs d'un examen escrit, el cašador deurÓ superar un altre oral juntament amb unes proves sobre maneig d'armes. En Alemanya i └ustria per la seva banda, es realitzarÓ un examen escrit i altre oral, aixÝ com proves de tir amb escopeta i rifle, amb la particularitat que sˇn els propis cašadors qui avaluen a l'aspirant; en aquests pa´sos les proves a superar sˇn dures i per aix˛ es calcula un temps mig de preparaciˇ de voltant dels tres anys.

De nou en el nostre paÝs, i desprÚs de la realitzaciˇ de l'examen, ens trobarem amb una nova dificultat, que arribarÓ a l'hora de tractar de fer efectiva la llicŔncia. Per a aix˛ haurem de dirigir-nos a la delegaciˇ de Medi ambient de la Comunitat on vulguem cašar o bÚ a una entitat bancÓria seleccionada per aquesta delegaciˇ per a tal fi. El que sol ocˇrrer Ús que no disposarem del temps necessari per a traslladar-nos a la delegaciˇ de Medi ambient en dia laborable (suposa canviar de Comunitat i no sempre parlem de zones properes); a mÚs les oficines dels bancs en les quals podem fer efectiva la llicŔncia que es troben en la nostra comunitat, no solen disposar de la documentaciˇ necessÓria per a formalitzar el trÓmit.

L'asseguranša del cašador

Tot cašador estÓ obligat a disposar d'una Asseguranša Obligat˛ria que ofereixi una cobertura de 15.000.000 de pessetes per vÝctima, en cas de veure'ns involucrats en un accident de caša. AixÝ ho exigeix el Reial decret 6/94 i tots haurem de complir.

Aquest tipus de seguro deu cobrir qualsevol mal produ´t per un tir involuntari de l'arma durant una jornada de caša; aix˛ Ús mentre es desenvolupa l'exercici de la caša, en el temps de descans i dintre dels lÝmits del terreny de caša, en tant s'estigui practicant l'exercici de la caša.

Pot optar entre dues opcions diferents:

 • Seguro Obligatori: Seguro de responsabilitat civil de subscripciˇ obligat˛ria: 15.000.000 ptes.
 • Exemple d'un Paquet d'Assegurança Ampliat:
  • Seguro de responsabilitat civil del cašador: 25.000.000 ptes.
  • Seguro de robatori d'escopeta de caša; fins 100.000 ptes.
  • Seguro d'accidents del cašador:
   • Invalidesa: 3.000.000 ptes.
   • Defunciˇ: 3.000.000 ptes.
   • AssistŔncia en viatge al cašador, les 24 hores del dia.

Obtenciˇ de la llicŔncia de caša: L'examen

La Resoluciˇ del Ministeri de l'Interior realitzada amb data del 19 d'octubre de 1998 i que va entrar en vigor el 1 de gener de 1999; exigeix que per a l'obtenciˇ d'una llicŔncia d'armes, tant del tipus I com del D (escopetes i rifles), deurÓ superar-se prŔviament un examen te˛ric-prÓctic.

L'examen te˛ric consisteix en la realitzaciˇ d'un test, que tÚ un total de 20 preguntes, cadascuna de les quals presenta tres respostes possibles.

Per a aconseguir aprovar en aquest examen, el futur cašador deurÓ contestar adequadament un mÝnim de 16 de les 20 preguntes.

MÚs senzillesa presenta l'examen prÓctic: en cas que es pretengui aconseguir el permÝs per al maneig d'escopetes, deuran realitzar-se dos tirs sobre una diana de 50 centÝmetres de diÓmetre, que es trobarÓ colĚlocada a 25 metres de distÓncia. S'aprovarÓ si s'aconsegueix un "plomeo" suficient.

En el cas dels rifles, l'examen prÓctic consistirÓ a disparar cinc vegades amb una d'aquestes armes sobre la mateixa diana abans comentada, a la mateixa distÓncia i, en aquesta ocasiˇ, es deurÓ encertar almenys amb una bala. Tant per a escopeta com per a rifle, l'interessat prŔviament deurÓ desenvolupar correctament les accions de cÓrrega i descÓrrega de l'arma.

A mÚs de tot aquell que desitgi obtenir la llicŔncia d'armes per primera vegada, deuran passar aquest examen tots els afeccionats que, gaudint d'una autoritzaciˇ especial d'armes per a menors, van obtenir amb 18 anys les llicŔncies definitives I o D. Es tracta d'una autoritzaciˇ concedida a partir dels 14 anys per a l'˙s d'escopetes i dels 16 per a rifles.

En relaciˇ al cost, dir que actualment la taxa oficial Ús de 12.340 pessetes, diners que dˇna dret a tres convocat˛ries. A mÚs, generalment els examinats deuen pagar un altra quota per la utilitzaciˇ del camp de tir.

Si desitja examinar-se deurÓ consultar les dates per a fer-lo en la Intervenciˇ d'armes de la Caserna de la GuÓrdia Civil mÚs proper al seu domicili; sˇn aquests departaments els quals fixen les dates per a la celebraciˇ dels exÓmens, si bÚ mai podrÓ passar mÚs d'un mes des que alg˙ solĚliciti presentar-se a les mateixes fins la seva celebraciˇ.


© 2002 santroc.net
+ informació en info@santroc.net
» Tornar al portal